Tentfeest Overloon

12e editie

21-23 oktober 2022

Huisreglement 2019

De bezoekers van het Tentfeest Overloon krijgen te maken met een aantal huisregels. U bent verplicht zich aan deze regels te houden!

Leeftijd

De minimale leeftijd voor toegang tot dit evenement is op vrijdag vanaf 16 en op zaterdag vanaf 18 jaar. Zorg er altijd voor een geldig legitimatiebewijs bij u te hebben, het personeel en/of de bewaking kan hier naar vragen. Zonder legitimatiebewijs (ondanks het bezit van een toegangskaart) kunnen wij u de toegang tot het feest weigeren.

Fouillering

Bezoekers kunnen door de beveiliging worden onderworpen aan een tascontrole en/of gefouilleerd worden.

Verbod op drugs, wapens, etc.

Het is ten strengste verboden om verdovende middelen, drank, glaswerk, wapens en andere voorwerpen waarmee de orde verstoort kan worden het terrein mee op te nemen. Tevens is het gebruik, het bezit en/of de handel in verdovende middelen verboden en zal worden gemeld bij de politie.

Alcoholgebruik

De verkoop van alcoholhoudende drank aan onze gasten kan op grond van wangedrag en/of dronkenschap worden geweigerd.

Rookbeleid

Alleen buiten mag gerookt worden. In de tent is roken niet toegestaan.

Overlast

De organisatie kan personen de toegang weigeren of verwijderen van de plaats van het evenement als er sprake is van ongewenst gedrag, hieronder wordt ook verstaan geluidsoverlast veroorzaken in de directe omgeving van het feest.

Parkeerbeleid

  • Parkeermogelijkheden zijn er in de dorpskern, dit is op eigen risico.
  • Fietsen kunnen worden gestald op de aangewezen locatie, dit is gratis en op eigen risico.

Video en foto's

Alle bezoekers geven door het betreden van de plaats van het evenement stilzwijgend toestemming aan de organisatie om video- en/of fotobeelden te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te exploiteren

Aansprakelijkheid

  • De organisatie, eigenaar van de locatie, dan wel personen die voor de organisatie werkzaam zijn kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiele dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.
  • Hieronder wordt ook verstaan diefstal en vermissing. Het betreden van de plaats van het evenement en het bijwonen ervan is geheel voor eigen risico van de bezoeker.
  • Het aanbrengen van letsel aan personen of schade aan gebouwen of ander aanwezig materiaal zal worden verhaald bij de veroorzaker.
  • De organisatie heeft het recht, om in geval van overmacht, aanpassingen in het programma te doen.

Voorschriften/aanwijzigingen

Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van het beveiligingsbedrijf en medewerkers van het Tentfeest. Aanwijzingen van politie en brandweer moeten direct opgevolgd worden.

Dank voor uw begrip en medewerking!

Stichting Tentfeest Overloon

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram