top of page

HUISREGELS
Zodat alles vlekkeloos verloopt!

LEEFTIJD:

De minimale leeftijd voor toegang tot dit evenement is op vrijdag vanaf 16 en op zaterdag vanaf 18 jaar.

Zorg er altijd voor een geldig legitimatiebewijs bij u te hebben, het personeel en/of de bewaking kan hier naar vragen. Zonder legitimatiebewijs (ondanks het bezit van een toegangskaart) kunnen wij u de toegang tot het feest weigeren.

FOUILLERING:

Bezoekers kunnen door de beveiliging worden onderworpen aan een tascontrole en/of gefouilleerd worden.

VERBOD OP WAPENS EN DRUGS:

Het is ten strengste verboden om verdovende middelen, drank, glaswerk, wapens en andere voorwerpen waarmee de orde verstoort kan worden het terrein mee op te nemen. Tevens is het gebruik, het bezit en/of de handel in verdovende middelen verboden en zal worden gemeld bij de politie.

ALCOHOLGEBRUIK:

De verkoop van alcoholhoudende drank aan onze gasten kan op grond van wangedrag en/of dronkenschap worden geweigerd.

ROOKVERBOD:

In de tent is roken niet toegestaan.​ Alleen buiten mag gerookt worden.

OVERLAST:

De organisatie kan personen de toegang weigeren of verwijderen van het evenemententerrein als er sprake is van ongewenst gedrag. Hieronder wordt ook het veroorzaken van geluidsoverlast in de directe omgeving van het feest verstaan.

PARKEREN:

  • Parkeermogelijkheden zijn er in de dorpskern, dit is op eigen risico.

  • Fietsen kunnen worden gestald op de aangewezen locatie, dit is gratis en op eigen risico.

FOTO EN VIDEO:

Alle bezoekers geven door het betreden van de plaats van het evenement stilzwijgend toestemming aan de organisatie om video- en/of fotobeelden te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te exploiteren

AANSPRAKELIJKHEID:

  • De organisatie, eigenaar van de locatie, dan wel personen die voor de organisatie werkzaam zijn kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiele dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.

  • Hieronder wordt ook verstaan diefstal en vermissing. Het betreden van de plaats van het evenement en het bijwonen ervan is geheel voor eigen risico van de bezoeker.

  • Het aanbrengen van letsel aan personen of schade aan gebouwen of ander aanwezig materiaal zal worden verhaald bij de veroorzaker.

  • De organisatie heeft het recht, om in geval van overmacht, aanpassingen in het programma te doen.

VOORSCHRIFTEN / AANWIJZINGEN:

Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van het beveiligingsbedrijf en medewerkers van het Tentfeest. Aanwijzingen van politie en brandweer moeten direct opgevolgd worden.

ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN:

Bovenstaande huisregels zijn een aanvulling op de algemene voorwaarden van Ticketcrew die op Tentfeest Overloon van toepassing zijn.

 

 

BEDANKT VOOR DE MEDEWERKING!

Stichting Tentfeest Overloon

bottom of page